Sökning: "Anna Gunnarsdottir"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Gunnarsdottir.

 1. 1. Hirschsprung´s Disease & Gastroesophageal Reflux. Aspects on Two Gastrointestinal Motility Disorders in Childhood

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Anna Gunnarsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GERD; Gastroesophageal Reflux; Duhamel pull-through; TERPT; Quality of Life; ENS; CART; Hirschsprung´s Disease; GER; pH-monitoring; Wireless; BRAVO;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det enteriska nervsystemet (ENS) utgör mag-tarmkanalens eget nervsystem, ibland refererat till som “the second brain” då det uppvisar stora likheter med det centrala nervsystemet (CNS). Rubbningar i ENS ger bland annat störningar i tarmens motorik. LÄS MER

 2. 2. Liver cirrhosis-epidemiological and Clinical Aspects

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Steingerður Anna Gunnarsdóttir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Liver cirrhosis; etiology; alcoholic liver disease; mortality; portal hypertension; esophageal varices; variceal bleeding; hepatitis C; hepatocellular cancer; malignancies; small intestinal motility; small intestinal bacterial overgrowth;

  Sammanfattning : Liver cirrhosis is the end-stage of many different chronic liver diseases. Limited data exists on the epidemiology, natural history and complications of liver cirrhosis such as esophageal varices and malignancies in the Nordic countries after the discovery of hepatitis C (HCV). LÄS MER