Sökning: "Anna From"

Visar resultat 1 - 5 av 1141 avhandlingar innehållade orden Anna From.

 1. 1. Learning from accidents Experience feedback in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; learning from accidents; incidents; near-accidents; CHAIN model; communication; dissemination; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Experience feedback from accidents is important for preventive work in companies, authorities and other organisations. This thesis focused on experience feedback from accidents that take place in everyday life, in our neighbourhoods, in our workplaces, in our schools, in traffic and transportation. LÄS MER

 2. 2. Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Smedberg Bondesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Greek mythology; ecology; mother daughter-relationship; metapoetry; Öland; poetry of place; autobiographical writing; irony; Lundaskolan; Swedish 20th century poetry; Anna Rydstedt; syncretism; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; syncretism.;

  Sammanfattning : With her 1953 debut Anna Rydstedt (1928-1994) immediately became part of a strong tradition of Swedish women poets, a tradition represented by authors such as Karin Boye and Edith Södergran. The debut was a furious attack on those who had thwarted her attempts to become a minister in the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter ett ordnat samhälle : Stadsplanering i Huddinge 1900-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Micro Vikstrand; Anna Micro Vikstrand; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; Huddinge; urban planning; planning legislation; suburb; rural township municipalsamhälle ; rental housing; Täby; Sollentuna; Huddinge; stadsplanering; stadsplanelagstiftning; förort; municipalsamhälle; flerfamiljshusbebyggelse; Täby; Sollentuna;

  Sammanfattning : Suburbs sprang up round about many Swedish towns and cities in and around 1900. For obvious reasons, they were most numerous round about the City of Stockholm. This thesis sets out to map and discuss urban planning in the suburban Stockholm municipalities between 1900 and 1960. LÄS MER

 4. 4. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying Self-determination theory in a person-centred approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Karin Anna Weman-Josefsson; Anna Karin Weman-Josefsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; competence; exercise; intervention; mediation; relatedness;

  Sammanfattning : Motion och fysisk aktivitet är multifacetterade beteenden som påverkas av komplexa samband mellan en mängd olika faktorer och ett sätt öka förståelsen för mekanismerna bakom hållbara motionsbeteenden är att studera motivationsrelaterade förhållanden och förutsättningar. Denna licentiatavhandling har därför en personcentrerad ansats som baseras på en deskriptiv processmodell som ingår i Självbestämmandeteorin (Self-determination theory; SDT). LÄS MER

 5. 5. Genetic investigations of four neurological disorders : From phenotype to mutation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Sillén; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; genetic disease; chromosome; microsatellite; linkage analysis; mutation; Pediatrik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; klinisk genetik; Clinical Genetics;

  Sammanfattning : More than 5000, more or less rare, genetic diseases are known in man. A genetic disease is in most casesinherited from one generation to the next, and is caused by a change in the genetic code, a mutation. LÄS MER