Sökning: "Anna Flyman Mattsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Flyman Mattsson.

 1. 1. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Student speech production is an essential part of language learning in the foreign-language classroom. The students usually have few opportunities to use the language outside the classroom, which underscores the importance of making good use of the time spent in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Teaching, learning, and student output : a study of French in the classroom

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university

  Författare :Anna Flyman Mattsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER