Sökning: "Anna Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Anna Dahlgren.

 1. 1. The Archive Art Phenomenon : History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stocholm University

  Författare :Sara Callahan; Anna Dahlgren; Dan Karlholm; Anna Orrghen; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; archival art; archival turn; archive art; contemporary art; critical paradigm; the Institutional Theory of Art; Institutional Critique; parafiction; postcritique; presentism; travelling concepts; The Atlas Group; Arthur Danto; Jacques Derrida; Michel Foucault; Joachim Koester; Zoe Leonard; Michael Maranda; Walid Raad; Raqs Media Collective; Ed Ruscha; Fred Wilson; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the relationship between art and archive at the turn of the twenty-first century. The object of study is the phenomenon of archive art, understood as a combination of theories of the archive, artworks, and different kinds of texts (catalogues, scholarly articles, critical essays, etc. LÄS MER

 2. 2. Work stress and overtime work - effects on cortisol, sleep, sleepiness and health

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Dahlgren; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work stress; overtime work; cortisol; sleep; sleepiness; fatigue; individual differences; within-subjects design; field study; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : In Sweden the National Bureau of Statistics has reported an increase in stress-related disorders and sleep problems since the mid-1990’s. They also report that the number of hours of overtime worked has increased. LÄS MER

 3. 3. Fotografiska drömmar och digitala illusioner : Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Dahlgren; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; photography; computerbased image alteration; digital photography; photomontage; press photography; advertising photography; art photography; image policy; visual culture; manipulation; authenticity; perfection; Photoshop; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study what effects computer-based technology for altering photographic images had on the photographic medium and visual culture in general. The aim is also to describe the expectations and conceptions of photographic alterations and digital technology in the 1990s. LÄS MER

 4. 4. Postponed Plans Prospective Memory and Intellectual Disability

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 5. 5. Musernas viskningar förr och nu En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margaretha Grahn; Lars-Ove Dahlgren; Anna-Lena Østern; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; muses; muse-ical; muse-ical learning; aesthetic; artistic; scholarly learning; sensory experiences; talent; Plato; pedagogik; estetik; muserna; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is twofold; the first part comprises a theoretical analysis of the concept muse-ical in an attempt to describe similarities and differences between the concepts muse-ical and aesthetic and furthermore, to identify the distinguishing features of a muse-ical approach and a muse-icalprogram.The second part of the thesis reports on an empirical study among student teachers who have chosen to study the program Muse-ical Learning. LÄS MER