Sökning: "Anna Berggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Berggren.

  1. 1. Formation, pattern and physiological effects of short-chain fatty acids - Impact of various indigestible

    Detta är en avhandling från Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

    Författare :Anna Maria Berggren; [1996]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Food and drink technology; probiotics; Acarbose; starch; oligosaccharides; dietary fibres; Short-chain fatty acids; fermentability; Livsmedelsteknik; Nutrition; Näringslära;

    Sammanfattning : The short-chain fatty acids (SCFA) formed from colonic fermentation of indigestible carbohydrates have been suggested to exert different physiological effects. In this thesis the fermentability and SCFA produced from various indigestible carbohydrates in the hind-gut were investigated using balance experiments in rats. LÄS MER