Sökning: "Anna Bartosch-härlid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Bartosch-härlid.

  1. 1. A new perspective on avian phylogeny - a study based on mitochondrial genomes

    Detta är en avhandling från Department of Genetics, Lund University

    Författare :Anna Bartosch-Härlid; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetics; thyroid; neoteni; mitochondrial DNA; phylogeny; Class Aves; Palaeognathae; cytogenetics; Genetik; cytogenetik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nu levande fåglar delas traditionellt in i två grupper. Den ena gruppen är Palaeognathae och omfattar ratiter (struts, nandu etc.) och stubbstjärthöns. Den andra gruppen, Neognathae, representerar alla övriga fåglar, drygt 20 ordningar med över 9. LÄS MER