Sökning: "Anna Balkenius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Balkenius.

  1. 1. Flower Cues for Hawkmoths: Colour, Place and Odour

    Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

    Författare :Anna Balkenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zoologi; Zoology; olfaction; vision; learning; multimodal; Macroglossum stellatarum; Hawkmoth; Deilephila elpenor;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blommor använder färg och doft för att locka till sig pollinatörer. Hur använder sig svärmare av dessa olika signaler för att hitta blomman? För att få svar på denna fråga undersöktes två arter av svärmare, en dagaktiv, Macroglossum stellatarum, och en nattaktiv, Deilephila elpenor. LÄS MER