Sökning: "Anna Anund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Anund.

  1. 1. Sleepiness at the wheel

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

    Författare :Anna Anund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Prevention of road crashes is a major priority in most countries. The present thesis focuses on driver sleepiness and road crashes. LÄS MER