Sökning: "Anna Öhrwall-Rönnbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Anna Öhrwall-Rönnbäck.

 1. 1. Supplier Involvement in Product Development: A Supplier Perspective

  Författare :Filip Flankegård; Glenn Johansson; Anna Granlund; Peter E. Johansson; Anna Öhrwall Rönnbäck; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; supplier involvement; supplier integration; supplier collaboration; NPD; manufacturing company; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This thesis explores the supplier perspective of supplier involvement in product development. Supplier involvement in product development is crucial for many companies to increase resource flexibility, access competence, reduce costs and time to market, among others. LÄS MER

 2. 2. Characteristics of Production Innovation

  Författare :Lisa Larsson; Anna Öhrwall Rönnbäck; Johan Stahre; Anna Karlsson; Cecilia Warrol; Nina Edh Mirzaei; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : Today firms must maintain high levels of efficiency, quality control, customer responsiveness and speed, but even the full set of these attributes is not sufficient for sustainable competitive advantage. A further challenging requirement is to innovate successfully, not only in product development but also in production. LÄS MER

 3. 3. Assessment of newness in a production system : Experiences from the heavy duty vehicle industry

  Författare :Joel Schedin; Mats Deleryd; Mats Jackson; Jayakanth Srinivasan; Anna Anna Öhrwall Rönnbäck; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; newness; production development; product development; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Collaborative product development and IT communication infrastructures : a study in the Swedish aerospace industry

  Författare :Anna Öhrwall Rönnbäck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Internet och internetrelaterad teknik, framför allt webbaserad, ger nya möjligheter att kommunicera mellan geografiskt spridda företag. Det här licentiatprojektet, som studerar produktutveckling av komplexa system i flygindustrin, har följande tre mål:Att studera behov av IT-stöd för kommunikation mellan parter i samarbetsprojekt inom komplex systemutveckling,Att uppskatta användningen av webbaserade kommunikationslösningar mellan parterna, ochAtt föreslå en modell för att analysera effekter av att använda internet och webbaserad kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Interorganizational IT Support for Collaborative Product Development

  Författare :Anna Öhrwall Rönnbäck; Staffan Brege; Staffan Gullander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Collaborative Product Development; Interorganizational Information Systems IOIS ; Business Relationships; Buyer-Supplier Dyads; Supplier Networks; Produktutveckling; Informationssystem; Kundkontakter;

  Sammanfattning : As product complexity increases and markets become more global, companies tend to collaborate with customers, suppliers and partners in business process activities previously carried out within a single firm. This is observed notably also in product development. LÄS MER