Sökning: "Ann-sofi Wedin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-sofi Wedin.

  1. 1. Lärares arbete och kunskapsbildning : Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken

    Författare :Ann-Sofi Wedin; Glenn Hultman; Ingrid Carlgren; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; context; ethnography; knowledge creation; learning; teachers´knowledge; teachers´work; teaching; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this study is to enlarge knowledge concerning teachers´ knowledge creation in their everyday practices. Of central importance are questions concerned with what a teacher’s daily work looks like, to what areas does the knowledge a teacher develops in her/his daily work belong and what is their content. LÄS MER