Sökning: "Ann-kristin Juntti-henriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-kristin Juntti-henriksson.

  1. 1. Women narratives from Tornedalen, northernmost Sweden : gender and culture in perspective

    Författare :Ann-Kristin Juntti-Henriksson; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

    Sammanfattning : This thesis concerns gender issues based on 103 interviews with women from the northernmost borderland of Sweden (Tornedalen area). The interviews become women narratives as told from their lives, including anecdotes of particular events as well as a vast amount of information related to gender and equality. LÄS MER