Sökning: "Ann-Sofi Ljung Svensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Sofi Ljung Svensson.

  1. 1. Jordens dotter : Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen

    Detta är en avhandling från Makadam förlag

    Författare :Ann-Sofi Ljung Svensson; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antimodernity; die Heimatkunstbewegung; The homeland art movement; Horizons of expectations; Hans Robet Jauss; German 19th century literature; Swedish literature; Turn of the century 1900; Germany; Literary criticism; Discourse analysis; Reception study; Selma Lagerlöf;

    Sammanfattning : This dissertation studies the reception of the works of the Swedish author Selma Lagerlöf in Germany at the turn of the century 1900. Selma Lagerlöf was introduced into the German book market in 1896, with a translation of her first novel, “The Saga of Gosta Berling”. LÄS MER