Sökning: "Ann-Christin Jans"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Christin Jans.

  1. 1. Notifications and job losses on the Swedish labour market

    Författare :Ann-Christin Jans; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetslöshet; Sverige; 1990-talet; uppsägning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER