Sökning: "Ann-Christin Janlöv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Christin Janlöv.

  1. 1. PARTICIPATION IN NEEDS ASSESSMENT OF OLDER PEOPLE PRIOR TO PUBLIC HOME HELP Older persons', their family members', and assessing home help officers' experiences

    Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

    Författare :Ann-Christin Janlöv; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; age 75 and older; home help officer care manager; needs assessment; family participation; experience; Medicine human and vertebrates ; public home help; transition;

    Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to illuminate older persons' experience of becoming in need of public home help and their family members' experience of this situation. Further, the aim was to illuminate experiences of participation in the needs assessment process of older people and influence on decisions about public home help from the perspective of older needs-assessed persons, their family members, assessing home help officers and external home help officers. LÄS MER