Sökning: "Ann Catrine Eldh"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ann Catrine Eldh.

 1. 1. Patient participation what it is and what it is not

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER

 2. 2. Patient participation what it is and what it is not

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER