Sökning: "Ann Boklund Palm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann Boklund Palm.

  1. 1. Olikheter som berikar? : möjligheter och hinder i samarbetet mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg = [Enriching dissimilarities?] : [co-operation within the local social services in Sweden]

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet

    Författare :Ann Boklund Palm; Stockholms universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER