Sökning: "Anläggningsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Anläggningsteknik.

 1. 1. Structural integrity of prestressed nuclear reactor containments

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Patrick Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; steel liner; reliability; relaxation; shrinkage; creep; loss of prestress; tendon; Nuclear; containment; design pressure; Construction technology; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett kärnkraftverk är utrustat med ett omfattande försvar avsett att förhindra radioaktivt utsläpp vid en eventuell reaktorolycka. Detta försvar är uppbyggt av ett antal skyddsbarriärer, där reaktorinneslutningen utgör den sista barriären mot omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Hydro-mechanical properties of a water unsaturated sodium bentonite. Laboratory study and theoretical interpretation

  Detta är en avhandling från Soil Mechanics and Foundation Engineering

  Författare :Ann Dueck; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materiallära; Anläggningsteknik; Material technology; Construction technology; materialteknik;

  Sammanfattning : Highly compacted bentonite has been proposed as the buffer material in the Swedish concept for the disposal of nuclear waste. To increase the knowledge of the hydro-mechanical behaviour of unsaturated swelling bentonite a series of laboratory experiments was carried out. LÄS MER

 3. 3. Property-Oriented Information Systems for Design Prototypes for the BAS•CAAD system

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Sverker Fridqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anläggningsteknik; Construction technology; product modelling; construction; information technology; design; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Egenskapsorienterade system (eng: property-oriented) är en ny slags informationssystem som är baserade på begrepp för egenskaper istället för begrepp för ting eller klasser av ting. Genom att fokusera på egenskaper, kan de egenskapsorinterade systemen göras mer flexibla och mer lämpade för de tidiga skedena av design än de traditionella klassorienterade systemen kan vara. LÄS MER

 4. 4. Probabilistic System Effects in Timber Structures

  Detta är en avhandling från Division of Structural Engineering Lund Institute of Technology Lund University

  Författare :Martin Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; Anläggningsteknik; Construction technology; first order reliability method; Monte Carlo simulation; system effect; sheathed parallel member system; structural timber; roof truss;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med den utförda forskningen var att öka förståelsen för hur variabiliteten hos styrkevärden i trä påverkar tillförlitligheten hos en träkonstruktion. Jämfört med andra byggnadsmaterial som tex stål och betong har trä markant högre variabilitet i styrke- och styvhetsegenskaper både mellan och inom element. LÄS MER

 5. 5. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER