Sökning: "Anki Mossberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anki Mossberg.

  1. 1. Human milk as a source of tumor killing molecules. From MAL to HAMLET

    Författare :Anki Mossberg; immunologi och glykobiologi - MIG Avdelningen för mikrobiologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alphalactalbumin; human milk; Protein folding; cancer;

    Sammanfattning : HAMLET (Human alphalactalbumin made lethal to tumor cells), a complex between the partially unfolded alphalactalbumin and oleic acid, was discovered by serendipity when anti-adhesive properties of human milk were examined. HAMLET kills tumor cells but not healthy differentiated cells. LÄS MER