Sökning: "Anita Synnestvedt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anita Synnestvedt.

 1. 1. Fornlämningsplatsen : kärleksaffär eller trist historia

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anita Synnestvedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogical methods; pragmatism; contemporary archaeology; interpretation; cultural heritage management; science and art.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stadsarkeologi, Förmedling och Skolan Bortom historieämnets horisont

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ivonne Dutra Leivas; Anders Högberg; Anita Synnestvedt; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contract archaeology; urban archaeology; public archaeology; outreach; educational programs; school education; historical consciousness; didactics; archaeo-didactics. ; Uppdragsarkeologi; stadsarkeologi; publik arkeologi; förmedling; skolprogram; skolan; historiemedvetande; didaktik; arkeodidaktik; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The title of this licentiate thesis is: Urban contract archaeology, public outreach and schools. Beyond the horizons of history teaching.  The aim of my licentiate thesis is to investigate how educational programs for schools are implemented within the framework of contract archaeology. LÄS MER