Sökning: "Anita Synnestvedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anita Synnestvedt.

  1. 1. Fornlämningsplatsen : kärleksaffär eller trist historia

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Anita Synnestvedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogical methods; pragmatism; contemporary archaeology; interpretation; cultural heritage management; science and art.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER