Sökning: "Angelika Kullberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Angelika Kullberg.

 1. 1. What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Angelika Kullberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning study; variation theory; teaching; learning; mathematics education; negative numbers; rational numbers;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to contribute to knowledge about relationships between teaching and learning in school. The framework used in this research, variation theory, states that, to improve student learning, attention must be paid to what is being learned, the capability that is to be improved and the features (critical features) that it is necessary for the learner to discern. LÄS MER

 2. 2. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Jenny Fred; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Angelika Kullberg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om växande geometriska mönster En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Klara Kerekes; Joakim Samuelsson; Angelika Kullberg; Marcus Samuelsson; Anna Wernberg; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematikundervisning; dimension av variation; algebra; mönster; växande geometriska mönster; möjligt lärande; variationsteori; Geometriundervisning; Mellanstadiet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva hur lärare behandlar innehållet när de undervisar om växande geometriska mönster. Lärares handlingar och undervisning, där vissa aspekter av undervisningsinnehållet fokuseras och andra lämnas ofokuserade, ses som potential för förändringar i elevers erfarande av det undervisade innehållet. LÄS MER

 4. 4. Fler bråk i matematikundervisningen En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Caroline Nagy; Pia Williams; Angelika Kullberg; Ann-Christine Wennergren; Astrid Pettersson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analytical tools; communities of practice; fraction; negotiations; professional learning; progression; school stages;

  Sammanfattning : Few studies have a focus on progression in teaching and learning mathematics. An assumption for this study was that progression in teaching between school stages was important. The approach of the study was based on action research. Four teachers from preschool to 9th grade (age 1-16) were invited to a temporary team, a community of practice. LÄS MER