Sökning: "Anesthetic Nursing"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anesthetic Nursing.

 1. 1. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 2. 2. Perioperative patient advocacy : having the patient's best interests at heart

  Författare :Ann-Sofie Sundqvist; Agneta Anderzén Carlsson; Ulrica Nilsson; Marie Holmefur; Anna Forsberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Patient advocacy implies taking action on someone else’s behalf, and has been described as a key element of nurses’ professional care. In the perioperative setting, it involves not only critical decision making, but also all the small things that the nurses do for the sake of the patients during their working day. LÄS MER