Sökning: "Andries Blokzijl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andries Blokzijl.

  1. 1. Ligand-receptor interactions and signaling cross-talk in the TGF-b superfamily

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

    Författare :Andries Blokzijl; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of secreted polypeptide growth factors forms part of an evolutionary conserved signaling pathway, present in diverse organisms from flies to humans, used in intercellular communication. The TGF-beta family comprises more than 40 members in vertebrates, Caenorhabditis elegans and Drosophila melanogaster. LÄS MER