Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Context-aware Human Motion Prediction for Robots in Complex Dynamic Environments

    Författare :Andrey Rudenko; Maren Bennewitz; Örebro universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER