Sökning: "Andreas Tjerneld"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andreas Tjerneld.

  1. 1. Från borgarståndets storhetstid : statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen

    Författare :Andreas Tjerneld; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER