Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Aspects on early diagnosis of neonatal sepsis

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Andreas Ohlin; Örebro universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin; Pediatrik; Pediatrics;

    Sammanfattning : This thesis presents four studies, all designed to improve the problematic diagnostic situation concerning infants with suspected sepsis. Study I included 401 neonates with suspected sepsis. LÄS MER