Sökning: "Andreas Jonason"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andreas Jonason.

  1. 1. Innovative pricing

    Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

    Författare :Andreas Jonason; KTH.; [2001]
    Nyckelord :innovative pricing; experimentally organized economy; pricing; telecommunications; mobile internets. Strategy; electronic commerce;

    Sammanfattning : .... LÄS MER