Sökning: "Andreas Holmström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Andreas Holmström.

 1. 1. Optimized Development Process for Cast Components

  Författare :Andreas Holmström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :Development process; time discretization; thermo-metallurgical simulation; multi-disiplinary optimization;

  Sammanfattning : In developing trucks, cast components of low weight andhigh durability need to be developed and produced. Cast componentsrepresent an estimated 10-15 percent of the total weight of atruck. There is a strong coupling between the production processand the mechanical properties of a cast component such as it'sstrength. LÄS MER

 2. 2. Numerical modelling of ENAs from stellar wind interactions

  Författare :Andreas Ekenbäck; Mats Holmström; Michael R. Collier; Institutet för rymdfysik (IRF); []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Space physics; Space technology; Astrophysics; Space engineering; Rymdteknik;

  Sammanfattning : Energetic neutral atoms (ENAs) are produced whenever a stellar wind encounters a neutral atmosphere. If a stellar wind proton comes sufficiently close to a neutral a charge-exchange reaction may take place, transforming the proton into an ENA. LÄS MER

 3. 3. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER