Sökning: "Andreas Hjertström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Andreas Hjertström.

 1. 1. Data Management in Component-Based   Embedded Real-Time Systems

  Författare :Andreas Hjertström; Mikael Sjödin; Michel R.V. Chaudron; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis presents new data management techniques for run-time data in component-based embedded real-time systems. These techniques enable data to be modeled, analyzed and structured to improve data management during system development, maintenance, and execution. LÄS MER

 2. 2. Information Centric Development of Component-Based Embedded Real-Time Systems

  Författare :Andreas Hjertström; Mikael Sjödin; Dag Nyström; Luis Almeida; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Database; Real-Time; RTDBMS; Component; CBSE; Database proxy; Data entity; data management; Computer science; Datavetenskap; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis presents new techniques for data management of run-time data objectsin component-based embedded real-time systems. These techniques enabledata to be modeled, analyzed and structured to achieve data managementduring development, maintenance and execution. LÄS MER