Sökning: "Andreas Fieber"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Andreas Fieber.

 1. 1. Building Integration of Solar Energy. A Multifunctional Approach

  Författare :Andreas Fieber; Energi och ByggnadsDesign; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts. The first part deals with building integrated solar energy, mainly from an architectural point of view. LÄS MER

 2. 2. System analysis of a PV/T hybrid solar window

  Författare :Henrik Davidsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Solar window; PV T hybrid; building integration; TRNSYS;

  Sammanfattning : A building-integrated multifunctional PV/T solar window was suggested and developed by Andreas Fieber. The solar window is constructed of PV cells laminated on solar absorbers placed in a window behind the glazing. LÄS MER