Sökning: "Andreas Ehn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Andreas Ehn.

 1. 1. Towards Quantitative Diagnostics using Short-Pulse Laser Techniques

  Författare :Andreas Ehn; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PicoSecond Laser Diagnostics; Raman Scattering; Photo Fragmentation; Fluorescnece Lifetime Imaging; Temporal Filtering; Fysicumarkivet A:2012:Ehn; LIDAR; Laser-Induced Fluorescence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med utvecklingen av lasern tillkom ett diagnostiserningsverktyg för forskning inom medicin, biologi, fysik, kemi mm. En laser är i princip en ljuskälla som skickar ut ljus med synnerligen välbestämd färg och riktning. Ljus som har en viss färg kan påverka vissa molekyler och atomer. LÄS MER

 2. 2. Aspects of determination in the spider embryo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Ehn; Uppsala universitet.; [1964]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER