Sökning: "Andreas Ådahl"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Andreas Ådahl.

 1. 1. Rysk civilrättsterminologi i Sovjetunionen

  Författare :Andreas Ådahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Slavic languages; Slaviska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reliable and Efficient Microwave Circuits for Space Applications

  Författare :Andreas Ådahl; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ZBD; PA; Class E; Zero Bias Diode; LDMOS; Mixer; MMIC; Satellite; Balun; Inverse class F; Novel; Multiplier; mHEMT; Power amplifier; Converter;

  Sammanfattning : In this thesis, reliable and efficient microwave circuits used in space applications, e.g. satellite transponder systems, are discussed. The main focus is on mixers, multipliers and power amplifiers. LÄS MER