Sökning: "Andraspråk Svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Andraspråk Svenska.

 1. 1. Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Rosén; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; ´Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; Swedish for immigrants;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER

 3. 3. Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Liivi Jakobson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; feedback; adult beginners; second language; Swedish; hermeneutics; teacher perceptions; student perceptions; teacher written feedback; pronunciation; writing;

  Sammanfattning : This compilation thesis serves to fill a research gap in teacher written feedback on second language (L2) writing and pronunciation by focusing on adult beginners of culturally diverse backgrounds. Basically, this thesis seeks to answer three questions: 1. What do teachers focus on and in what manner is feedback given?, 2. LÄS MER

 4. 4. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Monica Axelsson; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ulrika Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; svenska som andraspråk; grammatisk metafor; skrivande på ett andraspråk; systemisk-funktionell lingvistik; interdependenshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to compare the use of grammatical metaphor in 365 texts written by Swedish mono- and multilingual students in year 9 and 11, both regarding occurrence of GM and the use of its functions. The theoretical framework for the thesis is Systemic-functional linguistics, and second language research on age and development of educational language. LÄS MER