Sökning: "Andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden Andra världskriget.

 1. 1. Göteborgstrafiken : svensk lejdtrafik under andra världskriget

  Detta är en avhandling från Stockholm : Allmänna förlaget

  Författare :Nicolaus Rockberger; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Industriell beredskap : om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget

  Detta är en avhandling från Stockholm : Liber

  Författare :Olle Månsson; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I beredskap med Fru Lojal : behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Johanna Overud; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; genus; arbetsmarknadspolitik; kvinnoorganisationer; beredskapsarbete; andra världskriget; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Women s work; national preparedness; gender contract; propaganda; housewives; loyalty; voluntary work; compulsory national service.; historia; History; duty; compulsory national service;

  Sammanfattning : Women’s wartime work is a well-known phenomenon in belligerent countries. But what happened in a neutral country like Sweden? With the outbreak of the Second World War, Sweden was put in a state of “national preparedness” that would last from September 1939 until the end of war in May 1945. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Nina Almgren; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 5. 5. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Ekerholm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER