Sökning: "André Holzapfel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden André Holzapfel.

  1. 1. STRUCTURE AND INTERACTION IN CRETAN LEAPING DANCES : CONNECTING ETHNOGRAPHY AND COMPUTATIONAL ANALYSIS

    Författare :André Holzapfel; Şirin Özgün Tanır; Istanbul Technical University; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnomusicology; Crete; Cretan music; dance; computational analysis; ethnography;

    Sammanfattning : .... LÄS MER