Sökning: "Andningsorganen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet Andningsorganen.

 1. 1. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Role of Alpha-1-antitrypsin

  Detta är en avhandling från Ruta Aldonyte, Wallenberg Lab, Plan 2, UMAS, 20502 Malmo

  Författare :Ruta Aldonyte; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; monocytes; inflammation; AAT polymerization; AAT; COPD;

  Sammanfattning : The only proven genetic risk factor for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is an inherited Z (Glu342¡úLys) deficiency of alpha-1-antitrypsin (AAT), a major inhibitor of neutrophil elastase. In vivo, AAT is found in both native (inhibitory) and modified (non-inhibitory) forms. LÄS MER

 2. 2. Proteome Profiling of Strawberry and Characterization of a Bet v 1-Homologous Allergen

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Rikard Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolism; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; Naturvetenskap; Plant biochemistry; Växtbiokemi; Respiratory system; Andningsorganen; Natural science; biomatematik; Bioinformatics; medical informatics; biomathematics biometrics; Bioinformatik; medicinsk informatik; speclust; proteios; biological variation; phenotypic plasticity; data management; DIGE; sequencing; isoform; allergen; Proteomics; strawberry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling visar att jordgubbar innehåller ett allergen, proteinet Fra a 1, som är mycket likt det allergen som orsakar besvär vid björkpollen-allergi. Den som får allergiska besvär av jordgubbar, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular and respiratory effects of apnea in humans

  Detta är en avhandling från Animal Physiology

  Författare :Johan Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lung volume; breath-hold diving; Apnea; breath-holding; face immersion; cold stimulation; diving response; diving reflex; circulation; bradycardia; vasoconstriction; arterial blood pressure; cardiac output; spleen; respiration; splenic contraction; alveol; Physiology; Fysiologi; Respiratory system; Andningsorganen; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dykresponsen Andningsuppehåll (apné) eller fridykning ställer stora krav på att så effektivt som möjligt disponera de förråd med syrgas som finns i kroppen. Känsliga organ såsom hjärnan och hjärtat kan inte klara sig utan syrgas någon längre tid. LÄS MER

 4. 4. Effects of Inflammatory Mediators on Pulmonary Airways

  Detta är en avhandling från Medicinska fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Ofir Bachar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; electric ?eld stimulation; bradykinin; airway; tumor necrosis factor a; Respiratory system; nitric oxide; Andningsorganen; Toll-like receptor; prostaglandin E2; neurotrophin; allergy;

  Sammanfattning : Chronic inflammation is together with excessive contraction of the airways key features of asthma. The aims of the thesis were to analyze the effect of inflammatory mediators on airway smooth muscle, using an in vitro model of cultured murine airways. LÄS MER

 5. 5. Lung mechanics in the aging lung and in acute lung injury. Studies based on sinusoidal flow modulation

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Ulrika Bitzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostics; Diagnostik; acute lung injury; lung mechanics; acute respiratory distress syndrome; intensivvård; Anestesiologi; intensive care; Anaesthesiology; Andningsorganen; Respiratory system; Fysiologi; Physiology; flow regulation; method; lung resistance; compliance; aging;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har fokus på lungornas mekaniska egenskaper hos friska och vid akut lungskada och på metodutveckling för studier av lungmekanik. Kunskap om lungmekanik är av intresse inom intensivvården för att skräddarsy respirator-behandling och i lunglaboratoriet för diagnostik och utvärdering av patienter med olika typer av lungsjukdom. LÄS MER