Sökning: "Andersson Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Andersson Göteborg.

 1. 1. Områdesbaserad politik för minskad segregation : En studie av den svenska storstadspolitiken

  Författare :Camilla Palander; Roger Andersson; Lena Magnusson; Göran Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Area-based policy; residential segregation; urban planning; distressed neighbourhoods; governance; Swedish metropolitan policy; Local development agreement; Tensta; Husby; Hjällbo; Norra Biskopsgården; Stockholm; Göteborg; Sweden; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In the beginning of the 1990s Sweden entered an economic recession. The subsequent negative economic and social consequences appeared more and more acute. The issue of residential segregation appeared on the political agenda and the Swedish metropolitan policy was launched in 1998. LÄS MER

 2. 2. Homo Nordicus? : Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  Författare :Hans Andersson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norden; identitet; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omvälvningarnas tid: Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820

  Författare :Magnus Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to chart and analyze the flow of payments and credits to and from Gothenburg for the period 1790−1820, with a special interest in the transactions involving The Merchant House Ekman & Co. Both bills of exchange transactions within Ekman & Co and protested bills of exchange for other firms are studied. LÄS MER

 4. 4. Deliberativ undervisning – en empirisk studie

  Författare :Klas Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :deliberative teaching; knowledge; democratic citizenship; field experiment; upper secondary school; vocational program.;

  Sammanfattning : Since the early 2000s, the deliberative turn in democratic theory has influenced the debate on teaching. The proponents of deliberation in education have argued that deliberative teaching both enhances subject knowledge and democratic citizenship among students. LÄS MER

 5. 5. HOMO NORDICUS? Om danska, norska och svenska tjänstemäns och förtroendevaldas identiteter

  Författare :Hans E Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER