Sökning: "Andersson Ann-Christine"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Andersson Ann-Christine.

 1. 1. Improving health with and for individuals with schizophrenia using a learning health system approach : From idea to daily practice

  Författare :Andreas Gremyr; Ann-Christine Andersson; Boel Andersson-Gäre; Johan Thor; Ulf Malm; Graham Martin; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Coproduction; Learning Health Systems; Schizophrenia; Severe Mental Illness; Psychiatry; Quality Improvement; Improvement Science; Complex Adaptive Systems;

  Sammanfattning : Psychotic disorders like schizophrenia have a typical onset in early adulthood with symptoms of hallucinations and disturbances of thought. Despite knowledge on what constitutes effective schizophrenia care, more than 70% of treatment attempts fail in Sweden, sometimes leading to early death. LÄS MER

 2. 2. Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care

  Författare :Annika Nordin; Boel Andersson-Gäre; Ann-Christine Andersson; Bill Lucas; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Continuous quality improvement; Improvement science; Outcomes;

  Sammanfattning : This thesis is anchored in improvement science, the research field of improvement. Improvement science describes and explores improvement in real-life contexts and “system of profound knowledge” (Deming, 2000) is a cornerstone. LÄS MER

 3. 3. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 4. 4. Practice-based Improvements in Healthcare

  Författare :Ann-Christine Andersson; Mattias Elg; Ewa Idvall; Kent-Inge Perseius; Jesper Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A central problem for the healthcare sector today is how to manage change and improvements. In recent decades the county councils in Sweden have started various improvement initiatives and programs in order to improve their healthcare services. LÄS MER

 5. 5. Quality Improvement in Healthcare : Experiences from a Swedish County Council Initiative

  Författare :Ann-Christine Andersson; Elg Mattias; Ewa Idvall; Perseius Kent-Inge; Rickard Garvare; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Improvement work; Swedish healthcare organizations; Quality of Healthcare; Quality Management; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Svensk hälso- och sjukvårdsorganisation;

  Sammanfattning : Quality improvement (QI) has become an important issue in healthcare settings. A central question for many healthcare systems is how to manage improvement initiatives adequately. All county councils and regions managing healthcare in Sweden have started to work with QI at an organizational system level, to varied extents. LÄS MER