Sökning: "Anders ottosson sjukgymnastik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders ottosson sjukgymnastik.

  1. 1. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

    Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

    Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER