Sökning: "Anders Wettergren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anders Wettergren.

 1. 1. SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet : En studie av lärares tankestilar

  Författare :Sanna Wettergren; Viveca Lindberg; Astrid Pettersson; Anders Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; thought collective; thought style; formative assessment; assessment for learning; mathematical knowing; professional development; tankekollektiv; tankestil; formativ bedömning; matematikkunnighet; kollegialt lärande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Exempelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Partierna inför väljarna : Svensk valpropaganda 1960-1966

  Författare :Magnus Isberg; Anders Wettergren; Jan Wibble; Björn Wittrock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER