Sökning: "Anders Wennström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anders Wennström.

 1. 1. Beställarrollen inom en lokal fastighetsmarknad : beslutsfaktorer vid initieringen av ett byggprojekt

  Författare :Anders Wennström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Bakgrunden till forskningsprojektet "Beställarrollen inom en lokal fastighetsmarknad" är uppmärksamheten som riktats mot beställarens och byggherrens roll som "motor" för utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. I byggprocessen är det Byggherren, som beställare av byggbranschens tjänster och produkter, som skapar förutsättningar för brukande och förvaltning under byggnaders och anläggningars mångåriga användningstid. LÄS MER

 2. 2. Systemic fungal diseases in natural plant populations

  Författare :Anders Wennström; Lars Ericson; Peter G. Ayres; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemic diseases; rust; smut; Puccinia minussensis; Lactuca sibirica; Puccinia pulsatillae; Pulsatilla pratensis; lateral growth; abiotic factors; disease transmission; Svampsjukdomar hos växter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study interactions between systemic fungal diseases and perennial plants. Using the systemic rust Puccinia minussensis on the host plant Lactuca sibirica, and the rust Puccinia pulsatillae on the host plant Pulsatilla pratensis, this thesis focused on: (i) the effects of systemic diseases on their hosts (ii) host and pathogen responses to abiotic factors, (iii) the importance of life history strategies for understanding host-pathogen interactions, and (iv) the evolutionary consequences of living in close associations. LÄS MER

 3. 3. Non-target Effects of Genetically Modified Trees

  Författare :Patrik Blomberg; Anders Wennström; Jan Stenlid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetically modified; GM trees; secondary metabolism; phytochemistry; Populus; transgenic; non-target effects; natural enemies; plant-pathogen herbivore interaction; environmental effects; parasitic fungi; herbivorous insect; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : To date, few studies have focused on the effects of genetically modified trees (GM trees) on the environment. One concern with GM trees is that they may have unanticipated effects on non-target organisms, i.e. effects on organisms that are not direct targets of the genetically modified trait. LÄS MER

 4. 4. Spatial patterns in the interaction between Salix triandra and associated parasites

  Författare :Lena Niemi; Anders Wennström; Lars Ericson; Keith Clay; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gonioctena linnaeana; host-parasite interactions; leaf beetle; local adaptation; Melampsora amygdalinae; phenolics; pathogens; plant host; secondary chemistry; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on mechanisms and processes underlying spatial patterns of resistance and virulence and on local adaptations in plant–parasite interactions. The model system used comprises the plant host Salix triandra, the pathogenic rust fungus Melampsora amygdalinae, the leaf beetle Gonioctena linnaeana, and the galler Pontania triandrae. LÄS MER