Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Anders Skans; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
    Nyckelord :Humanities Social Sciences; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER