Sökning: "Anders Sjö"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anders Sjö.

 1. 1. Analysis of Computational Algorithms for Linear Multistep Methods

  Detta är en avhandling från Mathematics-Physics Section

  Författare :Anders Sjö; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; linear multistep method; Initial value ODE; variable step method; Adams method; BDF; stepsize control; error analysis; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Linear multistep methods (LMMs) constitute a class of time-stepping methods for the solution of initial value ODEs; the most well-known methods of this class are the Adams methods (AMs) and the backward differentiation formulae (BDFs). For the fixed stepsize LMMs there exists an extensive error and stability analysis; in practical computations, however, one always uses a variable stepsize. LÄS MER

 2. 2. Infammatory response to hyperbaric trauma. An experimental and clinical study

  Detta är en avhandling från Dr Anders Ersson. Department of Anaesthesiology and Intensive Care. Malmo University Hospital. 205 02 Malmo. Sweden

  Författare :Anders Ersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; Complement; Cytokines; NGAL; Secretory leukocyte protease inhibitor; decompression sickness; inflammation; Diving; bubbles;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dekompressionssjuka (DCS) är ett tillstånd som kan uppkomma när man utsätts för en hastig sänkning av omgivningstrycket. Bakgrunden till tillståndet är att vävnadslagrad gas frisätts till blodbanan och där på olika sätt kan ge upphov till symptom från lätta hudbesvär till livshotande påverkan på det centrala nervsystemet. LÄS MER

 3. 3. Pikeivory: behavioural mechanisms in northern pike piscivory

  Detta är en avhandling från Ekologihuset, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Anders Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; northern pike; cannibalism; kleptoparasitism; predation; optimal foraging; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äta och ätas Om hur kannibaler och tjuvar kan påverka en sjö Gäddor är kannibaler och stjäl ofta byten från varandra. Risken för överfall ökar med storleken på det byte gäddan äter. LÄS MER