Sökning: "Anders Peter Ekborn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Peter Ekborn.

  1. 1. Acta et litteræ ad historiam Suecanam. Fasciculus I. Quem ... præside mag. Erico Gustavo Geijer ... Andreas Petr. Ekborn ... Ostrogothus ... In audit. Gustav. die XIV junii MDCCCXVII., Fasc. 1

    Författare :Erik Gustaf Geijer; Anders Peter Ekborn; Erik Gustaf Geijer; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER