Sökning: "Anders Nelson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anders Nelson.

 1. 1. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; Högskolan i Halmstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Architectural Metaphor : Textual Models in Spatial Construction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Johansson; KTH.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; Architectural theory; Model; Metaphor; Narrative; Representation; Trope; Paul Ricoeur; Max Black; Nelson Goodman; Michel de Certeau;

  Sammanfattning : The dissertation concerns the concept of model withinarchitecture, and elaborates particular uses in this field,where modelling is a heuristic process aiming at invention anddiscovery. Methodologically, this is made by introducing thecomparative concepts of metaphor and narrative. LÄS MER

 3. 3. Transcriptional profiling of human embryonic stem cells and their functional derivatives

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jane Synnergren; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Naturvetenskap; Natural sciences; transcription; differentiation; human embryonic stem cells; gene expression;

  Sammanfattning : Human    embryonic    stem    cells    (hESCs)    represent    populations    of    pluripotent, undifferentiated  cells  with  unlimited  replication  capacity,  and  with  the  ability  to differentiate into any functional cell type in the human body. Based on these properties, hESCs  and  their  derivatives  provide  unique  model  systems  for  basic  research  on embryonic development. LÄS MER