Sökning: "Anders Ljungberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anders Ljungberg.

 1. 1. Measurement systems and process orientation with focus on the order process

  Detta är en avhandling från Department of Engineering Logistics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Anders Ljungberg; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; process measurement; measurement systems; process management; measurement; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : The inability of organisations to develop successfully and their lack of a holistic view and of relevant quantitative facts are factors that played a major role in my choice of a research area for this and my licentiate thesis (Ljungberg, 1994). These two theses together represent the work conducted for the PhD degree. LÄS MER

 2. 2. Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Ljungberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local public transport; Cost-benefit analysis; Straighter bus-routes; Staggered school hours; Peak-load pricing; Zero fare; Lokal kollektivtrafik; Samhällsekonomisk kalkyl; Varierad skolstart; Optimal prissättning; Nolltaxa; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Förutom i Stockholm uppvisar den lokala kollektivtrafiken en nedåtgående trend i trafikutvecklingen, trots en årlig subvention om 10 miljarder kronor. Drift av lokal kollektivtrafik i mindre och medelstora städer baserat på samhällsekonomiska kriterier skulle bl a medföra en prispolitik som kräver en subvention om drygt 50%. LÄS MER

 3. 3. Dissertat. Juridic. de citationibus, pars posterior, quam ... præside, Doct. Andrea Hernbergh ... publico subjiciit examini Melchior Johan. Ljungberg, Sudermannus. In Audit. Gust. Maj. d. XXII. Dec. MDCCLXXXIII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud direct. Joh. Edman, Reg. Acad. Typogr

  Författare :Anders Hernbergh; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1783]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER