Sökning: "Anders Kastberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anders Kastberg.

 1. 1. Ion-beam and VUV laser-spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Kastberg; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Experimental and Numerical Investigations of Ultra-Cold Atoms

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Magnus Rehn; Anders Kastberg; Claude Dion; Matti Kaivola; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ultracold atoms; optical lattices; Bose-Einstein condensation; quantum phase transitions; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : I have been one of the main responsible for building a new laboratory for Bose-Einstein condensation with 87Rb. In particular, the experimental setup has been designed for performing experiments with Bose-Einstein condensates load into optical lattices of variable geometries.All parts essential for Bose-Einstein condensation are in place. LÄS MER

 3. 3. Ultracold rubidium atoms in periodic potentials

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Robert Saers; Anders Kastberg; Svante Jonsell; Jan W. Thomsen; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bose-Einstein condensation; optical lattice; quantum phase transition; experiment; theory; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis includes both experimental and theoretical investigations, presented in a series of eight papers. The experimental part ranges from the construction procedures of an apparatus for Bose-Einstein condensates, to full scale experiments using three different set-ups for ultracold atoms in optical lattices. LÄS MER

 4. 4. Laser cooling mechanisms and Brownian motors in optical lattices

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Peder Sjölund; Anders Kastberg; Svante Jonsell; Chris Westbrook; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Engineering physics Optical physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Optisk fysik;

  Sammanfattning : Denna avhandling innefattar såväl experimentella som numeriska studier av laserkylda atomer i optiska kristallgitter. Bland annat har laserkylningsprocesser studerats, där atomers rörelser i optiska kristallgitter har uppvisat andra typer av bakomliggande mekanismer än de som tidigare förutsågs genom “Sisyfoskylningsmodellen”. LÄS MER