Sökning: "Anders Hugoson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anders Hugoson.

 1. 1. Oral health-related quality ofl ife in an adult population

  Författare :Susanne Einarson; Magnus Hakeberg; Anders Hugoson; Elisabeth Wärnberg Gerdin; Kerstin Öhrn; Jönköping University; []
  Nyckelord :epidemiologi oralhälsorelaterad livskvalitet ohip-14 muntorrhet;

  Sammanfattning : The aim: The overall aim of this licentiate thesis was to describe and analyze oral health-related quality of life measured with OHIP-14. The thesis comprises two studies, each with a specific aim. LÄS MER

 2. 2. On Oral Health in Young Individuals with a Focus on Sweden and Vietnam : A Cultural Perspective

  Författare :Brittmarie Jacobsson; Tomas Magnusson; Anders Hugoson; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child dentistry; dental caries; diet; epidemiology; gingivitis; immigrant; barntandvård; epidemiologi; gingivit; invandrare; karies; kost;

  Sammanfattning : AIM: The overall aim of this thesis was to study culture as an oral health determinant for dental caries and gingivitis in children living in Jönköping, Sweden, in relation to children living in Da Nang, Vietnam.MATERIALS AND METHODS: In 1993 and 2003, cross-sectional studies with clinical examinations and questionnaires were performed in Jönköping, Sweden, with a random sample of 130 children from each of four age groups; 3, 5, 10 and 15 years. LÄS MER

 3. 3. Från system till process : kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

  Författare :Mikael Lind; Göran Goldkuhl; Mats-Åke Hugoson; Anders G. Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Process Reengineering; Total Quality Management; Process Management; verksamhetsanalys; processbestämning; verksamhetsutveckling; kommunikationsorienterad; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I samband med systemutveckling och annat förändringarbete finns det behov av att göra en verksamhetsanalys för att utveckla kunskap om nuvarande och framtida verksamhet. Verksamheter är komplexa och ofta svåröverblickbara företeelser. LÄS MER

 4. 4. Oral Health and Sense of Coherence : Health Behaviours Knowledge, Attitudes and Clinical Status

  Författare :Ulrika Lindmark; Magnus Hakeberg; Anders Hugoson; Bo Malmberg; Erik Skaret; Jönköping University; []
  Nyckelord :Oral health; sense of coherence; health behaviours; attitudes; diet; adult;

  Sammanfattning : .... LÄS MER