Sökning: "Anders Fredrik Beckman"

Visar resultat 6 - 8 av 8 avhandlingar innehållade orden Anders Fredrik Beckman.

 1. 6. De sanctitate animi in munere sacro obeundo necessaria dissertatio cujus partem priorem venia max. ven. facult. theol. Upsal. praeside doct. Andrea Erico Knös ... pro candidatura theologica p. p. Mag. Andreas Fredericus Beckman ad Gymn. Scar. Theologiae Lector in Auditorio Eccl. die XXIV Oct. MDCCCXLVI H. A. M. S., D. 1

  Författare :Anders Erik Knös; Anders Fredrik Beckman; Anders Erik Knös; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Ästhetiska betraktelser :, 3 : afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Anders Fredrik Beckman af West-Götha nation ... på Gustav. lärosalen d. 9 juni 1836

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Anders Fredrik Beckman; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. De transformatione formularum differentialium observationes quarum partem tertiam ... præside Mag. Jöns Svanberg, ... p. p. Andreas Fredericus Beckman stip. Wictorin. Vestrogothus in Audit. Gust. [] Febr. MDCCCXXXIII. H. P. M. S., p. 3

  Författare :Jöns Svanberg; Anders Fredrik Beckman; Jöns Svanberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER