Sökning: "Anders Forsman"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Anders Forsman.

 1. 1. Adaptive body and head size variation in populations of the adder Vipera berus

  Författare :Anders Forsman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Evolutionary Biology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster : en fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

  Författare :Anders Forsman; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster : en fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

  Författare :Anders Forsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ställs allt högre krav på samverkan och informationsutbyte mellan olika personer, organisationer, och informationssystem (IS). Detta betyder att utveckling och användning av IS tenderar att bli allt mer komplex. LÄS MER

 4. 4. Consequences of Environmental Variation for Fish and Their Skin Associated Microbial Communities

  Författare :Hanna Berggren; Anders Forsman; Per Larsson; Mark Dopson; Jarone Pinhassi; Richard Svanbäck; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Environmental conditions that vary in space and time influence the distribution, abundance, diversity and evolution of individuals, populations, species and communities. This thesis explores how environmental variation affects diversity at different levels of biological organization, and across a wide range of spatiotemporal scales, by studying fish and their associated microbiomes. LÄS MER

 5. 5. Ungas samspel i sociala medier : Att balansera mellan ansvar och positionering

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER