Sökning: "Anders Bjerkman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Bjerkman.

  1. 1. Rörelsen är allt, målet bara början : om behandlingshemmet Trollängens utveckling 1977-1980

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Anders Bjerkman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1984]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER