Sökning: "Anders Bjerkman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Bjerkman.

  1. 1. Rörelsen är allt, målet bara början : om behandlingshemmet Trollängens utveckling 1977-1980

    Författare :Anders Bjerkman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER